На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.
2021-10-26 13:00:00 88.45 28.79
2021-10-26 14:00:00 93.62 31.13
2021-10-26 15:00:00 82.32 25.04
2021-10-26 16:00:00 76.15 27.59
2021-10-26 17:00:00 56.58 23.78