На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 26.09.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.
PM10 PM2,5
26.9.2023 09:00 52.31 12.98
26.9.2023 20:00 52.37 19.26
26.9.2023 23:00 51.57 14.37
27.9.2023 00:00 58.7 17.3