На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мерном месту Инситут у 08:00 и износило је 382,74 ug.m-3

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.
26.9.2021 08:00 54.43
26.9.2021 16:00 71.28 12.36
26.9.2021 17:00 61.87 16.85
26.9.2021 18:00 73.59 20.5