На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.