На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 26.08.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица величине.
  PM 10 PM 2.5
2023-08-26 08:00:00 65.57 36.4
2023-08-26 20:00:00 43.08 18.89