На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида. Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk

  PM 10 PM 2.5
2021-08-26 09:00:00 62.89 11.38
2021-08-26 13:00:00 67.71 36.68