На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано је прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду:

Институт

Г.Парк Брезоник Кривељ
2020-08-26    06:00:00

25.13

630.14 5.77

5.62

2020-08-26    07:00:00 379.26 638.99 7

2.82

Tоком истог периода, нису евидентирана  прекорачења концетрација суспендованих честица ПМ 10 и ПM 2.5 на мерном месту Градски парк.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст