На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.07.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
ПМ10 ПМ2,5
26.7.2022 08:00 71.08 25.2