На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида.


Треба нагласити да на сајту Aгенције нема приказа мерења концетрације сумпордиоксида за ММ Слатина од 25.07.2020. почевши од 03:00 до 15:00 26.07.2020.
 
Уколико се предметна мерења накнадно објаве на сајту Агенције, јавност ће бити обавештена о евентуалним прекорачењима концетрације SO2.
 
 Tоком истог периода  нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине на мерном месту Градски парк.
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст