На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење
сатних концентрација  сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10

ПМ 2.5

2021-04-26 07:00:00

63.97

26.1

2021-04-26 19:00:00

58.04

20.83

2021-04-26 20:00:00

55.95

20.7

2021-04-26 21:00:00

54.47

22.09

2021-04-26 22:00:00

73.84

19.09