На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
  pm10 pm2,5
3/26/2022 0:00 56.03       23
3/26/2022 6:00 78.01 32.02
3/26/2022 7:00 116.2 43.3
3/26/2022 8:00 61.27 31.71