На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.02.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2024-02-26 10:00:00    34.12
2024-02-26 11:00:00    33.49
2024-02-26 12:00:00    30.08
2024-02-26 14:00:00    31.95
2024-02-26 15:00:00    33.19
2024-02-26 16:00:00    32.48
2024-02-26 17:00:00    33.79
2024-02-26 18:00:00    36.86
2024-02-26 19:00:00    31.63
2024-02-26 20:00:00    37.28
2024-02-26 21:00:00    33.39
2024-02-26 22:00:00    33.5
2024-02-26 23:00:00    31.15