На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.02.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

2022-02-26 20:00:00 16.04 8.66 416.79 10.73
2022-02-26 21:00:00 15.59 16.75 8.06 596.19 12.31
Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.