На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.03.2023.године
у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-25 06:00:00    70.1
2023-03-25 07:00:00    116.85

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.