На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.12.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк

пм10 пм2,5
24.12.2022 08:00 63.52 59.04
24.12.2022 09:00 72.03 59.31
24.12.2022 10:00 54.98 43.69
24.12.2022 11:00 72.76 60.53
24.12.2022 12:00 95.39 71.85