На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 25.12.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-12-25 16:00:00    54.92

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2022-12-25 16:00:00    31.15