На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институт у вредности од * 412,86  *ug.m-3 .

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.