На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 25.11.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида .
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.
  PM 10 PM 2.5
2023-11-25 17:00:00 83.38 28.44
2023-11-25 18:00:00 63.44 37.32