На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида

Брезоник

Градски парк

Институт

Кривељ
 

2020-11-25 09:00:00

161.91 1081.42 34.4 27.89
 

2020-11-25 10:00:00

641.96 239.87 59.91 37.86
 

2020-11-25 11:00:00

334.8 78.2 37.69 78.83
 

2020-11-25 12:00:00

1084.99 65.67 31.28 76.11

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПМ10  на мерном месту Градски Парк у 9:00 у концентрацији од 60,33 [ ug.m-3]