На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.10.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-10-25 00:00:00 73.66
2023-10-25 01:00:00 53.43
2023-10-25 08:00:00 62.88
Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-10-25 00:00:00 55.94
2023-10-25 01:00:00 35.99
2023-10-25 08:00:00 33.37