Поштовани, на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.10.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-10-25 08:00:00 56.17
2022-10-25 09:00:00 105.07

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2022-10-25 08:00:00 37.35