На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.09.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода на мерном месту Градски Парк. jе евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
  PM 10 PM 2.5
2022-09-25 09:00:00 78.94 39.99