На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.08.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
                                          PM10       PM2,5
2022-08-25 15:00:00 50.25 19.78