На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано је прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида у 8:00 на мерном месту Градски парк и износило је 361,76 ug.m-3.

Tоком истог периода, нису евидентирана  прекорачења концетрација суспендованих честица ПМ 10 и ПM 2.5 на мерном месту Градски парк.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст