На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.07.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.