На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk .
2021-07-25 07:00:00 52.28 27.22
2021-07-25 08:00:00 55.56 25.47