На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.06.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
 pm10 pm2,5
6/25/2022 7:00 82.56 26.72
6/25/2022 8:00 64.71 21.95
6/25/2022 17:00 53.37 17.19