На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.6.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  пм 10  на мерном месту Градски Парk.

6/25/2021 7:00 75.86 25.29
6/25/2021 8:00 200.53 40.71
6/25/2021 9:00 69.04 24.7
6/25/2021 10:00 55.31 24.24
6/25/2021 11:00 64.32 24.7
6/25/2021 12:00 55.24 22.42
6/25/2021 19:00 88.34 22.82