На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.05.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-05-25 14:00:00    54.18

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрациjе суспендованих честица PM2.5 на мерном месту Градски парк.