На основу података са сајта Агенције  за заштиту животне средине на дан 25.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59  часова није евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација  суспендованих честица  на мерном  месту Градски Парк.