На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
pm10 pm2,5
3/25/2022 6:00 93.22 40.08
3/25/2022 7:00 83.44 33.11
3/25/2022 8:00 60.14 26.97
3/25/2022 9:00 72.31 16.19