На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10

ПМ 2.5

2021-03-25

06:00:00

50.72

2021-03-25

07:00:00

104.31

42.84