На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација  суспендованих честица  на мерном
месту Градски Парк.

  ПМ 10 ПМ 2.5
2021-03-26 06:00:00 73.37 27.98
2021-03-26 07:00:00 70.8 29.98