На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.02.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је  прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2024-02-25 08:00:00    62.1
2024-02-25 09:00:00    71.4
2024-02-25 10:00:00    73.18

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2024-02-25 08:00:00    53.44
2024-02-25 09:00:00    60.55
2024-02-25 10:00:00    62.9