На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.02.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида


Брезоник  Г.Парк  Институт Кривељ Слатина
2/25/2022 8:00 379.09 946.35 837.15 19.04 40.43
Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    на мерном месту Градски Парк
 пм10  пм2,5
2/25/2022 8:00 128.87 58.85