На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-24 07:00:00    67.21
2023-03-24 08:00:00    135.8
2023-03-24 16:00:00    139.27
2023-03-24 17:00:00    104.05

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-03-24 08:00:00    35.35
023-03-24 17:00:00        63.71