На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  24.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
2023-12-24 23:00:00 58.03 21.86