На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.12.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски парк у 8:00 које износи  374.65    ug.m-3

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк

пм10  пм2,5
12/24/2021 8:00 111.11 78.38
12/24/2021 9:00 57.77 51.34