На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски парк у вредности од * 421.29 ug.m-3*.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2,5

2020-12-24

09:00:00

70.12

54.43