На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Брезоник:

2021-11-24 11:00:00 477.71
2021-11-24 12:00:00 399.69

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    ПМ10 на мерном месту Градски Парк

2021-11-24 10:00:00 50.64
2021-11-24 11:00:00 52.73