На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.10.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-10-24 21:00:00 50.46
2023-10-24 23:00:00 52.91
Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-10-24 21:00:00 36.53
2023-10-24 22:00:00 32.64
2023-10-24 23:00:00 38.12