На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.10.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк

2022-10-24 09:00:00    70.84

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.