На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

 

ПМ 10 ПМ 2.5
2020-10-24 09:00:00 63.2 39.11
2020-10-24 10:00:00 77.74 34.79