На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.09.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
  PM 10 PM 2.5
2022-09-24 08:00:00 58.75 31.49
2022-09-24 09:00:00 57.39 28.59