На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 24.08.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица величине  ПМ10
PM 10 PM 2,5
2023-08-24 16:00:00 43.35 28.32