На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk.
2021-08-24 15:00:00 55.3 16.22
2021-08-24 16:00:00 53.52 24.37