На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 24.07.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-07-24 05:00:00 61.01
2023-07-24 07:00:00 63.91
2023-07-24 08:00:00 56.79
Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-07-24 05:00:00 43.56
2023-07-24 07:00:00 51.25
2023-07-24 08:00:00 42.4