На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.07.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10  на мерном месту Градски Парк.
2022-07-24 08:00:00 72.22 21.68