На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана на мм Градски парк у 13:00 исто је износило  627.47 ug,.m-3

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM 10 на мерном месту Градски Парk.
2021-07-24 07:00:00 56.33