На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.06.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима у граду:

Г.Парк Брезоник Институт
2021-06-24    08:00:00 448.75 131.57 411.53
2021-06-24    09:00:00 189.79 758.54 165.66

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

ПМ 10 ПМ 2.5
23.6.2021 05:00 52.59 23.76
23.6.2021 06:00 41.58 27.58
23.6.2021 07:00 49.12 31.96
23.6.2021 08:00 86.82 45.09
23.6.2021 09:00 89.38 43.01
23.6.2021 10:00 78.42 33.24
23.6.2021 11:00 59.67 28.1
23.6.2021 12:00 60.42 29.53
23.6.2021 13:00 54.97 27.41
23.6.2021 14:00 53.52 28.56
23.6.2021 15:00 52.69 28.01
23.6.2021 16:00 55.88 27.81
23.6.2021 17:00 52.8 26.73
23.6.2021 18:00 51.63 30.51
23.6.2021 19:00 54.77 34.8